תשלום אגרה מופחתת בתובענה למסירת שיק

בקשה לקבלת שיק המצוי בידי נאמן אינה נחשבת כבקשה לצו עשה בגינו יש לשלם אגרה מופחתת אלא מדובר בסעד כספי מובהק בגינו יש לשלם אגרה מלאה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-11-08T15:43:48+03:00