כן, אנחנו עדיין מדפיסים את כתבי העת שלנו, ושלוחים אותם אליכם בדואר, אם כך תבחרו להתעדכן מקצועית, תוכלו להמשיך ולקבל את החוברות, ולשמור אותן בספריה.