משכית 27, הרצליה

טלפון: 09-9516933

פקס 09-9516932