רוכש דירה השתהה עם העברת חשבון המים על שמו ויפצה את המוכרת

נקבע כי בכך שהרוכש העביר את חשבון המים על שמו רק כשנתיים וחצי לאחר המכירה הפר הוא את ההסכם בין הצדדים הפרה יסודית. גובה הפיצוי הועמד על 24,000 ש"ח כמו גם 5,000 ₪ הוצאות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-10-15T11:47:24+03:00