סמכות הדרגים הקובעים להתעלם מהמלצות ועדות מקצועיות

בית השפט העליון: מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך, במקרים המתאימים ובהינתן טעמים של ממש המצדיקים זאת, שלא לקבל את המלצת הוועדה המיוחדת לפי סעיף 44א(א) לפקודה הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 ולנקוט בצעדים משמעתיים השונים, לקולה או לחומרה, מאלה שעליהם המליצה. עם זאת חשוב להדגיש, כי המנכ"ל אינו רשאי לבטל את המלצת הוועדה כלאחר יד. אולם, בהתקיים טעם של ממש אשר בגינו מצא כי בנסיבות העניין נדרשת מסקנה אחרת – מקלה או מחמירה מזו שעליה המליצה הוועדה – רשאי המנכ"ל להפעיל את שיקול הדעת המסור לו ולקבל החלטה עצמאית.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-10-15T05:57:57+03:00