סילוק מדירת עמידר עקב עריכת שינויים בדירה ללא אישור

בית משפט השלום קיבל את תביעת עמידר לפינוי למרות שהתברר כי ידעה על השינויים מאז שנת 2011 ולא העלתה טענות כנגד כך בזמן אמת אלא רק בחלוף שש שנים. נקבע, כי גם אם מספר שנים התובעת לא נקטה כל פעולה בעניין זה, אין לראות בכך הרשאה משתמעת מצד התובעת.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-09-16T10:21:47+03:00