NULL ימי קורונה - על אף קיומו של עבר פלילי מכביד לרבות מאסר מותנה אין הצדקה למעצר עד תום ההליכים בגין עבירות רכוש ברף התחתון
ימי קורונה - על אף קיומו של עבר פלילי מכביד לרבות מאסר מותנה אין הצדקה למעצר עד תום ההליכים בגין עבירות רכוש ברף התחתון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בו מיוחסת לו עבירה של התפרצות לרכב וגניבת צידנית שהיתה בתוך הרכב. בפני בית המשפט בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים הפליליים בעניינו, וזאת נוכח עברו הפלילי המכביד בעבירות רכוש והפרת הוראה חוקית, וכן מאסר מותנה בן 8 חודשים שתלוי ועומד נגדו .

בית המשפט ציין כי העבירה המיוחסת למשיב, במקרה זה, אינה מקימה עילת מעצר וקבע כי: "...אין זה סביר בשים לב לעבירה המיוחסת ועל אף קיומו של עבר פלילי עשיר בעבירות רכוש, אשר יוצר עילת מעצר, שכן ניכר כי עבירות הרכוש הן דרך חיים עבור המשיב, להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים הפליליים בעניינו, בפרט לנוכח מצב החירום כאשר עניין זה בהתאם למצוות המחוקק צריך לבוא במניין השיקולים במסגרת בקשת המעצר".

לאור האמור לעיל, הורה בית המשפט על שחרור המשיב למעצר בית מלא בבית אמו.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-15T08:54:45+03:00