העליון קיבל חלקית ערר על חריגת רשות הפיקוח מגדר צו הפיקוח שהוטל על עבריין מין  

השופט: עופר גרוסקופףלעורר: עו"ד ליאור חיימוביץלמדינה: עו"ד אופיר ביתן ב"כ העורר טען כי חלף יישום המגבלות שנקבעו בצו הפיקוח שהוטל על מרשו, נטלה לעצמה יחידת הפיקוח את הסמכות לקבוע מגבלות חדשות, אשר לא נקבעו בהחלטת בית המשפט קמא. נטען כי יחידת הפיקוח קבעה כי על העורר להימצא בחברת בגיר נוסף בשעת ביצוע עבודה בבתים מאוכלסים, וזאת […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-01T09:53:45+03:00