הוצאת קטינה מבית אמה עקב אי שיתוף פעולה עם רשויות הרווחה

נקבע כי התנהלות המבקשת מול רשויות הרווחה הינה מסתירה ולעומתית בעוד האבחונים שנערכו בעניינה של הקטינה מלמדים על קשיים וטראומות לא מטופלים מזה תקופה ממושכת.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-02T08:22:25+03:00