"הוצאת בלעו של גזלן מפיו" – ניתן לחלט כספי ריבית שצמחו מכספי שוחד שהוחזקו בידי נאשם עד לחילוטם

העורר שהחזיק בתפקיד בכיר בקואופרטיב "אגד", חשוד כי קיבל בשנת 2006 שוחד בהיקף של 1 מיליון אירו מחברת "מרצדס-בנץ", וזאת בתמורה לקידום פשרה בסכסוך בין החברות אשר כלל הליך בוררות בחו"ל. צויין כי בשנת 2014 לאחר שקיבל אישור מרשויות המס לגילוי מרצון, העביר העורר מחשבונות בנק שהחזיק בחו"ל, סכומי כסף ניכרים ואף שילם מס בהיקף של […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-05-12T10:08:16+03:00