דחיית תביעה נזיקית כנגד הרופאים החברים בוועדת הרפואית לעררים בביטוח הלאומי וכן הטלת הוצאות בתקופת הקורונה

נקבע כי בוועדה רפואית לעררים מתקיימים עיקרי-הרציונלים אשר מצדיקים מתן-חסינות לחבריה בהתאם לסע' 8 לפקודת הנזיקין. כך, חברי הוועדה נדרשים לפעול באורח בלתי תלוי, משוחררים מלחצים אישיים וכפופים אך למצב-הדברים הרפואי והמשפטי הנכון. חשיפתם של חברי-הוועדה לאחריות אישית בנזיקין עלולה לרפות את ידיהם; לערב, חלילה, שיקולים שאינם ממן הענין בהכרעותיהם ולהחליש, עד כדי איון, את המוסד הזה ואת נכונותם של רופאים לקחת בו חלק. לעניין הטלת הוצאות בעת משבר הקורונה פסק בית המשפט כי התקופה בה אנו מצויים חייבת להישקל בעת פסיקתן של הוצאות בערכאות-המשפט ."יש לתן לו משקל, שלא ניתן בימים אחרים. ערכאות-המשפט הן בשר מבשרה של החברה הישראלית. הן ממלאות תפקיד מרכזי בזירה החברתית. תובנה יסודית זו לא תוכל לפסוח על השלב החותם את ההליך השיפוטי, הוא שלב פסיקתן של הוצאות-ההליך" כך בית המשפט.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-30T11:25:47+03:00