דחיית בקשת נאמן לאשר לו ייצוג בא-כוח במימון קופת הנאמנות

פעולה משפטית שתכליתה ניהול נאמנות אינה מסוג ההליכים המשפטיים המצדיקים באופן אוטומטי מימון בא-כוח לנאמן מתוך נכסי הנאמנות אלא יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-03-14T08:50:46+03:00