ביטול הכרעת חוב שניתנה על ידי מנהל מיוחד עקב העדר נימוק

בעל תפקיד בפשיטת רגל נדרש לנמק את הכרעתו כדי שניתן יהיה להבינה וכדי שבעלי הדין יוכלו לקבל החלטה מושכלת האם לערער על אותה החלטה. גם אם ההנמקה אינה מפורטת וארוכה, נדרשת הנמקה כלשהי, במיוחד כאשר מדובר ברכיבים בלתי שגרתיים וכאשר תביעת החוב הינה בסכומים ניכרים.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-09-16T09:17:02+03:00