ביה"ד הרים את מסך ההתאגדות וחייב בעל חברה בתשלומי הפנסיה שלא הועברו לעובדיו וזאת למרות כניסת החברה להליכי פירוק

נקבע כי התנהלות המעסיק במקרה הנדון הינה יצירת מצג שוא ובשליחת יד בכספי העובד, ויש בכך עילה מספקת לצורך הרמת מסך ההתאגדות וזאת אף מבלי שנדרשה ראיה בדבר עירוב נכסים או בדבר הקמת חברות סדרתית (התנהלות המהוות בדרך כלל אינדיקציה לשימוש לרעה באישיות הנפרדת של החברה). ביה"ד הוסיף כי בנסיבות העניין אמנם יש להניח כי בעקבות פירוק החברה התובעים יוכלו לקבל את מרבית התשלומים מהמל"ל ואולם אין בעניין זה כדי לפתור את הנתבע מאחריות, ולו למען המסר ההרתעתי שבכך.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-13T10:45:51+03:00