אישה תפצה את בעלה לשעבר ב – 250,000 ₪ בגין הונאת אבהות

האישה הציגה במשך 5 שנים בפני התובע מצג שווא כי ילד אותו ילדה במהלך הנישואין הוא בנו הביולוגי, על אף שנולד, בכוונה, מזרעו של אחר. בית משפט השלום קבע כי את המסגרת הנורמטיבית להטלת אחריות על אישה מפאת מחדלה לגלות לאיש, כי הילד אותו הוא ראה כבנו הביולוגי, ניתן למצוא הן בדיני החוזים והן בדיני הנזיקין. בדיני החוזים: הפרת חובת תום הלב המוגברת בין בני זוג ובדיני נזיקין: הדעת נותנת, כי "האדם הסביר" צריך היה לצפות שאי גילוי פרט כה מהותי, דוגמת היות הילד שנולד בנו הביולוגי של אחר, עלול לגרום נזק לבן הזוג וכי אין מדובר באי גילוי פרט זניח. ביחס לגובה הפיצוי, קבע בית המשפט כי יש לפסוק כנגד האישה אף פיצוי עונשי שיבטא את שאת הנפש של החברה ממעשים כגון דא, ובכדי לשדר מסר ברור, כי אין להסכין עם מעשים מעין אלה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-10-29T19:40:28+02:00