חוזק סיסמה

על הסיסמא להיות באורך של 8 תווים לפחות ולהכיל אותיות ספרה, ואות גדולה