מנוי לעמדת מחשב נוספת - להתחברות במקביל בשתי עמדות