על השעיית חוקים, הצפיפות בבתי הסוהר ומודל חוקתי של זכויות אסירים

פסק הדין בבג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון פנים, בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, ניתן ביום 13.6.2017 (להלן: עניין הצפיפות). בעתירה, העותרים עמדו על כך שהשר לביטחון פנים כמייצג הממשלה פעל בניגוד למספר חוקים ונורמות: חקיקה רגילה, חוקי יסוד, המשפט הבינלאומי, המשפט הנהוג במדינות העולם הדמוקרטיות (משפט משווה) והמשפט העברי. במאמר זה אטען כי הפרה […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-10-17T07:24:21+00:00