9 חודשי עבודות שירות לנאשם במתן שוחד לפאינה קירשנבאום

השופט: צבי גורפינקל

הנאשם המשמש כמנכ"ל עמותות "עזרא" העולמית, הורשע במתן שוחד לח"כ לשעבר פאינה קירשנבאום בסך כולל של כ- 350,000 ₪. על פי עובדות האישום, הועברו לעמותות שבניהולו סך של 4,000,000 מליון ₪ שהתקבלו בסיועה של קירשנבאום ובהתאם להסכם שביניהם, הועברו סך של 350,000 ₪ לטובת מפלגת ישראל ביתנו ומימון טובות הנאה אישיות לקירשנבאום ולבני משפחתה. צויין כי במסגרת הטיעונים לעונש העידו עדים על אישיותו של הנאשם שהקדיש עצמו לפעילות ציבורית, העלה אלפי יהודים לארץ ולא לקח לכיסו אף שקל מהכספים הרבים שקיבל מקירשנבאום עבור פעילות העמותות.  

ב"כ המדינה לא התעלמה מהעובדה שהנאשם לא הפיק טובת הנאה אישית ממתן השוחד, אולם הדגישה את חומרת המעשה של מתן שוחד וביקשה להטיל עליו שנתיים מאסר בפועל. ב"כ הנאשם הדגיש את תמימותו של הנאשם שנפל קורבן לתחבולות שהפעילה נגדו פאינה קירשנבאום וביקש להפעיל את התיקון לחוק העונשין המאפשר להטיל עונש של מאסר בעבודות שירות עד 9 חודשים.

בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות שעבר הנאשם נע בין 9 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר, וכי בנסיבות רגילות היה מקום לגזור עליו עונש של שנת מאסר בפועל. יחד עם זאת,  לאחר שמיעת עדויות האופי והמסמכים השונים אשר העידו על יושרו ותרומתו של הנאשם למדינת ישראל והעם היהודי, קבע בית המשפט כי אין מקומו של הנאשם בקרב העבריינים המרצים עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, למרות שהורשע בעבירה חמורה של מתן שוחד.

לאור האמור לעיל גזר בית המשפט על הנאשם 9 חודשי עבודות שירות ומאסר מותנה.

בית המשפט הוסיף כי: "...נראה לבית המשפט כי חרף הרשעתו, העובדה שלא ירצה מאסר בתוך כתלי בית הסוהר אלא רק בעבודות שירות, תאפשר לרשם העמותות להמשיך ולהרשות לנאשם לשמש כמנכ"ל העמותה לאור העובדה שהוא מקדיש את חייו ואת כל מרצו וכוחותיו לקידום מטרות העמותה של הגשמת הציונות ופיתוח הארץ. בטוחני שהנאשם לא יכשל שוב בביצוע עבירות דומות."

 

להורדת הקובץ לחץ כאן 2019-04-16T11:09:23+03:00