9 חודשי עבודות שירות לנאשם במתן שוחד לפאינה קירשנבאום

השופט: צבי גורפינקל הנאשם המשמש כמנכ"ל עמותות "עזרא" העולמית, הורשע במתן שוחד לח"כ לשעבר פאינה קירשנבאום בסך כולל של כ- 350,000 ₪. על פי עובדות האישום, הועברו לעמותות שבניהולו סך של 4,000,000 מליון ₪ שהתקבלו בסיועה של קירשנבאום ובהתאם להסכם שביניהם, הועברו סך של 350,000 ₪ לטובת מפלגת ישראל ביתנו ומימון טובות הנאה אישיות לקירשנבאום ולבני […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-04-16T11:09:23+03:00