NULL 6 חודשי עבודות שירות הוטלו על נאשם שסייע בגניבת משאית ממקום עבודתו
6 חודשי עבודות שירות הוטלו על נאשם שסייע בגניבת משאית ממקום עבודתו

ביום 5.12.19 הורשע הנאשם במסגרת הסדר טעון בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירות של קשירת קשר לעשות פשע וסיוע לגניבת רכב. על פי עובדות כתב האישום במסגרת קשר שקשר הנאשם עם אחר לגנוב את המשאית שבה נוהג הנאשם בעבודתו וששוויה 36,00 ש"ח, הגיע ביום 11.8.17 אדם שזהותו אינה ידועה למדינה, נכנס למשאית, התניעה ונסע ממחסן החברה.

מתסקיר מבחן שהוגש בעניינו, צויין כי הנאשם שגדל במצוקה כספית חמורה ודלות תוך שנדרש למלא תפקיד מפרנס מגיל צעיר, ביצע את העבירה בשל מצוקה כלכלית ממנה סבל ובשל הקושי לספק את צרכי אשתו ובנו. שירות המבחן המליץ על ענישה בדמות עבודות שירות והטלת מאסר מותנה.

ב"כ המדינה טענה כי גניבת רכב הוכרזה בפסיקה כמכת מדינה שיש למגרה ע"י ענישה משמעותית, וביקשה להטיל על הנאשם  10 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית. ב"כ הנאשם ציין כי המדובר בנאשם נעדר עבר פלילי אשר לאור שיקומו, יש לקבל את המלצות שירות המבחן.

מתחם העונש – בית המשפט קבע כי מתחם העונש הינו החל ממאסר למשך 6 חודשים ועד ל-12 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית.

בית המשפט קבע כי לאור העובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, לאור מצבו הכלכלי הקשה ולאור חלוף הזמן מעת ביצוע המעשים, יש לאמץ את עמדת שרות המבחן והטיל על הנאשם עונש של 6 חודשי עבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי בעל חברת המשאיות ב-15,000 ₪.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-15T08:53:58+03:00