תשלום "פיצויי סבל" בגין הפקעה מכוח פקודת הדרכים

בשנת 2012 התפרסמה הלכת רוטמן שקבעה כי על המדינה לשלם "פיצויי סבל" לנפקעים שאדמתם הופקעה חלקית מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל. כעת מחדד ביהמ"ש העליון את ההלכה האמורה בקובעו כי המדינה רשאית להגביל את התחולה הרטרוספקטיבית של הלכת רוטמן ולתחום אותה לשבע שנים מאז שניתנה ההלכה האמורה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-03-13T11:57:08+00:00