תשלום אגרה בגין תביעה בהיקף גדול

נדחתה בעיקרה בקשת תובעת שהגישה תביעה על סך 265,000,000 ₪ לפטור מאגרה. נקבע כי גם תובע חסר יכולת כלכלית אינו פטור מלכלכל את צעדיו באופן המביא בחשבון את הנזקים הריאליים שלגביהם קיים סיכוי ריאלי להוכיחם. עם זאת, לפנים משורת הדין, אישר ביהמ"ש ליתן לתובעת פטור מאגרת משפט עד לסכום תביעה של 500,000 ₪.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-08-08T13:44:05+03:00