שלילת שכ"ט של ב"כ תובע ייצוגי (1)

בית המשפט אמור להיזהר מליתן יד לקביעת גמול לב"כ התובע הייצוגי במקרה שהתובע הייצוגי מצהיר במפורש כי השתכנע מנימוקי הנתבעות, מסכים לדחיית התביעה, והנתבעות אינן חוזרות בן מטענותיהן ומכפירתם במה שנטען כנגדם.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-07-11T11:52:49+00:00