שלילת שכ"ט של ב"כ תובע ייצוגי (2)

בנסיבות בהן הוגשה תובענה ייצוגית דלה שנשענה על אדנים רעועים במיוחד, אין מקום לפסיקת גמול ושכר טרחה, בוודאי שלא בסכומים משמעותיים.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-07-11T12:00:31+00:00