NULL שחרור בשלב המעצר לקהילה על אף שהנאשם מסר בדיקות שתן "מלוכלכות"
שחרור בשלב המעצר לקהילה על אף שהנאשם מסר בדיקות שתן "מלוכלכות"

הנאשם הואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית (8 סוגי סם שונים ו- 16,000 ₪ במזומן) ועבירות אלימות נגד שוטרים. בית משפט השלום הורה על שחרור הנאשם לקהילה טיפולית. אולם, בבדיקות השתן של הנאשם נמצאו שרידי סם ועל-כן הוא לא נקלט בקהילה. בנסיבות אלה,  הורה בית משפט השלום על מעצרו עד תום ההליכים. בפני בית המשפט המחוזי ערר על החלטה זו.

בית המשפט המחוזי קבע כי גם אם הנאשם נכשל פעם אחת בטיפול, אין הדבר מעיד שהוא לא יצליח בו בסופו של דבר – "בידוע שהליך גמילה מסמים אינו לינארי, ובדרך כלל יש בו עליות ומורדות, וגם כישלונות . כלומר, כישלון ספציפי – כפי שנכשל בו העורר לאחרונה – אינו בהכרח מסמן העדר תוחלת בהליך השיקומי, ואפשר שהוא מהווה מעידה נקודתית, ואולי אפילו לא המעידה הנקודתית האחרונה, בדרך לשיקום המיוחל..."

בית המשפט המחוזי קיבל את ערר הסניגוריה והורה על שחרורו של הנאשם לקהילה הטיפולית.  

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-14T08:41:41+03:00