רישום של קבלן פושט רגל בפנקס הקבלנים

קבלן פושט רגל שקיבל הפטר מותנה אינו זכאי להמשך רישומו בפנקס הקבלנים. זאת, גם לאור טענתו כי ביטול רישומו יביא למצב בו הוא לא יכול לפרנס את עצמו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-11-08T10:56:08+02:00