קבלת ערעור צ'רלטון על דחיית תביעתה בגין הפרת זכויות יוצרים בשידור משחק

ביהמ"ש המחוזי הפך את קביעת השלום לפיה יש ליתן פירוש מצמצם להגדרת "ביצוע פומבי" וכי פעולה שאיננה יותר מקליטת שידור בלבד, איננה "ביצוע" (כלומר, אליבא בימ"ש השלום מי שרק מציב מקלט טלוויזיה אינו "מבצע"). נקבע כעת כי כל ביצוע של היצירה בפומבי, מהווה הפרה של זכות היוצרים. בהמשך לכך חויב בית עסק ששידר משחק ללא רישיון בפיצוי צ'רלטון ס – 18,000 ₪ כמו גם 12,000 ₪ הוצאות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-04-16T11:13:38+03:00