פסיקת תוספת מאמץ מיוחד לבעל תפקיד בהליך פש״ר

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הנאמן לפסיקת שכר טרחה בשיעור של 22% מכלל התקבולים בקופת הכינוס (שכ"ט העומד על כ - 534,000 ₪). עם זאת, לאור העובדה שההליך נמשך 7 שנים וככלל החייב לא שיתף פעולה בהליך, הערים קשיים ואף הגיש בקשות להעברת הנאמן מתפקידו, הורה בית המשפט על תוספת מאמץ מיוחד בשיעור של 50%. מכיוון שכך שכר טרחה של הנאמן יעמוד על כ – 246,000 ₪.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-06-01T19:11:22+03:00