פסילת הצעת קבלן במסגרת "מחיר למשתכן" בשל פגם בערבות הבנקאית

נקבע כי אכן תוכנית "מחיר למשתכן" מיועדת להורדת מחירי הדיור בישראל ואכן הצעת העותרת היא הזולה ביותר (וקרוב לוודאי היתה מביאה לחיסכון של כ – 100,000 ₪ במחיר כל דירה) אולם ועדת המכרזים אינה יכולה להכשיר הצעה עם פגמים משמעותיים בכתב הערבות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-04-16T10:23:01+03:00