פיטורי עובד שהוא גם בן משפחה

העובדה שמעסיק ועובד הם קרובי משפחה אינה גורעת מחובתו של הנתבע כמעסיק, לנהוג בעובדיו בהגינות, בתום לב ולפי אמות המידה המקובלות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-08-14T13:44:09+03:00