פדופיל יפונה מדירה בשכירות מוגנת - זכותו לקורת גג מוגנת נסוגה מפני עבירות המין שביצע בדירה ומזכה את הבעלים בזכות הפינוי

 בפני בית המשפט ערעור על פסק דין של בית משפט השלום מיום 7.9.17 בגדרו נדחתה תביעת המערערת לפינוי המשיב, המרצה כיום עונש מאסר בגין עבירות מין בקטינים, מדירה המושכרת לו כדייר מוגן, כאשר חלק מהעבירות בוצעו בדירה. עוד נפסק סך של 10,000 ₪ הוצאות לזכות המשיב. הדירה בבעלות המערערת והמשיב מחזיק בה כדייר מוגן מהיותו בנו […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-08-14T12:18:55+03:00