ערעור בזכות על החלטת ועדת הערר לעניין הארכת מועד

ערעור על החלטת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בדבר הארכת מועד להגשת ערר הינו בזכות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-05-17T11:40:54+00:00