ערעור בזכות על החלטת ועדת הערר לעניין הארכת מועד

ערעור על החלטת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בדבר הארכת מועד להגשת ערר הינו בזכות. מדובר על החלטה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 בבית המשפט המחוזי בירושלים, בה נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערר לפי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור במסגרתה טענה כי נתונה לה […]

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-05-17T11:40:54+00:00