עובד זר החליק על רצפה רטובה במסעדה בה עבד בניקיון ויקבל פיצויים של כ – 200,000 ₪

אליבא השופט, אומנם, התובע הוא זה שהיה מופקד על ניקיון המקום בו נפגע, אולם הנתבעת היא שקובעת את סדר העבודה, מחליטה לגבי כמות העובדים, שעות העבודה והמטלות שעל העובד לבצע. האחריות ליצירת סביבה עבודה בטוחה, כך השופט, מוטלת על הנתבעת מראשית הדברים ועד סופם. השופט הדגיש כי התאונה התרחשה לקראת סופו של יום העבודה "במצב דברים זה בו המסעדה פעילה ושוקקת חיים, היה על הנתבעת לתת את תשומת לבה למתרחש במטבח, במיוחד כאשר צוותי העבודה לקראת סיומו של יום עבודה" כך השופט.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-30T08:02:17+03:00