נפקות תניית שיפוט זרה הנקובה בחשבוניות

ביהמ"ש העליון קבע כי בנסיבות המקרה הנדון תניית השיפוט הזר המופיעה בחשבוניות שהוצאו בגין עסקאות מכר בין הצדדים, אינה חלה על סכסוך העוסק במערכת היחסים הכללית שביניהם.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-05-15T11:24:13+00:00