מתן אשראי באופן בלתי מבוקר

קיימת חובה לנושה מקצועי לבחון ולנהל את הסיכון שבאי החזר האשראי, והחובה להתאימו למידותיו של הלקוח, תוך שהנושה המקצועי מקיים הליכי של בירור מול החייב ביחס ליכולותיו להחזיר את ההלוואה או האשראי החדש. העדר ביצוע פעולה זו פוגע בחובת תום הלב כלפי הנושים שקדמו לו בזמן.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-07-11T07:46:01+00:00