NULL מעשה פזיזות ורשלנות - ביטול כתב האישום עקב התנהלות המדינה בתיק
מעשה פזיזות ורשלנות - ביטול כתב האישום עקב התנהלות המדינה בתיק

כנגד הקטין (נאשם 2) הוגש ביום 5.6.17 כתב אישום בגין מעשה פזיזות ורשלנות. על פי עובדות כתב האישום, בשעת לילה מאוחרת, הקטין ששהה יחד עם שני נאשמים קטינים נוספים בגן משחקים ציבורי, הניח עיתון שהדליקו חבריו מאחורי מגלשה ובעקבות כך התלקחה אש במקום. 

קודם להגשת כתב האישום, הוצע לשלב את הקטין בהליך קד"מ אך עקב התנגדות המועצה בה התרחשה העבירה לשילובו,  הוגש כתב האישום, ביום האחרון לסיום מועד ההתיישנות הקבוע בחוק, בטענה שהליך הקד"מ לא הושלם. לאחר הגשת כתב האישום, חזרה בה המועצה מהתנגדותה.

ב"כ הקטין טען ל"הגנה מן הצדק" בשל הסתמכות הקטין על ההליך החלופי ולאכיפה בררנית. נטען כי המדינה הסכימה לבקשות לעיכוב הליכים בעניינם של שני הנאשמים האחרים על אף שחומרת המעשים של הקטין (נאשם 2) פחותה מחומרת המעשים של חבריו. הודגש כי במהלך הזמן הקטין השלים הליך קד"מ חלופי, שילם מכיסו פיצויים וביצע של"צ במסגרתו. לאור זאת, שירות המבחן המליץ לבטל את כתב האישום שהוגש כנגדו.

בית המשפט מתח ביקורת על שיקול דעתה של המדינה בתיק זה אשר, למרות שהמדובר במעשה שנבע מפזיזות ילדותית ושעמום נוכח גילם הצעיר של הנאשמים בעת ביצוע העבירה, ולנוכח ההליך השיקומי המרשים, המדינה לא הביאה נימוק ענייני ומספק שהצדיק סטייה מההמלצה החד משמעית של שירות המבחן לסגור את התיק בעניינו של הקטין.

לאור האמור לעיל הורה בית המשפט על ביטול כתב האישום.  

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-15T08:59:51+03:00