מינוי כונס נכסים על ידי בורר לא כסעד זמני

לבורר קיימת סמכות למנות כונס לצורך אכיפת הוראות הפסק גם כאשר המינוי לא התבקש על ידי מי מהצדדים וגם כאשר לא מדובר בסעד זמני.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-12-06T08:40:22+03:00