מחיקת תובענה ייצוגית נגד גוגל

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת גוגל כי הדין החל על הבקשה לאישור הוא דין מדינת קליפורניה וזאת מכוח תניית ברירת דין מפורשת הקבועה בתנאי השימוש, המהווים הסכם מחייב בין גוגל לבין המשתמשים בשירותיה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-13T11:52:36+03:00