"לא מדובשו ולא מעוקצו"– רמי לוי תפצה את הציבור בסך 180,000 ₪ לאחר ששיווקה מוצר כ "דבש טהור" למרות שלא הופק מצוף פרחים

כך ה"דבש טהור" ששיווקה רמי לוי הכיל בתוכו "דבש אורנים" המופק על ידי הדבורים מהפרשות של כנימות ולא מצוף פרחים, ועל כן אינו בגדר דבש בהתאם להנחיות התקן הישראלי. במסגרת הבקשה המוסכמת להסתלקות הוסכם כי סכום הפיצוי הכולל בגין יעמוד על 180,000 ₪, מתוכם תעביר המשיבה פיצוי כספי בסך של 100,000 ₪ לקרן התובענות הייצוגיות וכן תרומה של מוצרי המשיבה בשווי של 80,000 ₪.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-05-26T10:40:31+03:00