חמלה וצדק - ענישה מקלה לדר רחוב בעל עבר פלילי באלימות

הנאשם הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירה של תקיפה סתם, בכך שביום 28.2.17 הגיע לבית אמו כשהוא בגילופין וזרק לעברה צלחת עם מזון אשר פגע בפניה. צויין כי בית המשפט הרשיע את הנאשם על סמך עדות האם במשטרה על פני עדותה המגוננת בפניו, וכי הנאשם שבחר שלא להעיד, הפריע למהלך הדיון אגב השמעת אמירות המביעות מצוקה אישית.

ב"כ המדינה ציינה את עברו הפלילי של הנאשם, גם בעבירות אלימות ואת העובדה שהמאסרים המותנים שהושתו עליו, לא הרתיעו אותו, ועתרה להטיל עליו "מאסר קצר", מאסר מותנה והתחייבות להימנע מביצוע עבירת אלימות.

ב"כ הנאשם טענה כי אמנם הנאשם הורשע, שכן די בחזקת המודעות לשם הרשעה בעבירת התקיפה אך אין המדובר במי שביצע את העבירה בכוונת מכוון, כשהוא מודע למעשיו באופן מלא וצלול. נטען כי האם שאינה מתגוררת מאז המקרה עם הנאשם, ביקשה כי ישוב לגור איתה. צויין כי הנאשם התבייש במעשהו ו"חי באופן הישרדותי".

בית המשפט ציין כי: "אין כל ספק בליבי כי עסקינן בדר רחוב, שכוחותיו בעת הזו דלים ושמא אף דלים מכל דלים. לעיתים נדמה היה שמא הנאשם, בהתרסותיו, מבקש ולו במידת מה להיכלא בשנית, כפתרון למצוקותיו. זאת ועוד, בהינתן כי הכרעת דיני ניתנה על יסוד גרסת האם במשטרה, נותרה עמימות בשאלה האם בהשליכו את המזון לעבר אימו עשה כן בכוונה לפגוע בה, אם לאו... אציין כי בתום הטיעון לעונש, לאחר גמר הדיון ועם צאתי מן האולם, הבחנתי בנאשם כשהוא פונה ליושבים בו בבקשה לקבלת נדבה לצורך רכישת מזון."

לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי אינטרס הציבור לא יינזק באם לא יושת על הנאשם מאסר ממשי או אף מאסר לריצוי בעבודות שירות, וגזר עליו 5 חודשי מאסר מותנה והתחייבות כספית בסך 3,000 ₪.  

להורדת הקובץ לחץ כאן 2019-04-04T12:17:35+03:00