חזרה בתשובה אינה משום התנהגות מחפירה המקנה לאב זכות לחזרה מהתחייבות לתת מתנה לבתו

נקבע כי האב לא הניח תשתית ראייתית להוכחת התנהגות מחפירה של בתו, לבטח לא כזו המצדיקה חזרה מהתחייבות לתת מתנה. על כל פנים, כך ביהמ"ש, לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה. בהמשך לכך קיבל ביהמ"ש תביעה לחייב אב לקיים את התחייבותו להפקיד את הכסף ממכירת דירת המגורים בקופת חיסכון על שם בתו ואף חייב אותו בתשלום הוצאות בסך 45,000 ₪.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-03-14T12:57:07+03:00