חוגלה-קימברלי תפצה את הציבור ב כ– 16 מיליון ₪ לאחר שמכרה חיתולים דולפים מבלי לידע את הציבור

הפיצויים האמורים נפסקו במסגרת תובענה ייצוגית. התברר כי למרות שידעה על התקלה, חוגלה-קימברלי המשיכה לייצר חיתולים דולפים במפעלה בארץ, המשיכה בשיווקם, לא אספה את החיתולים שכבר שווקו לחנויות ואף בחרה שלא ליידע את הציבור אודות התקלה אלא רק כחודשיים וחצי לאחר מכן. הגמול לתובעת הייצוגית הועמד על 792,763 ₪ ואילו שכ"ט לבא כוחה הועמד על 2,782,698 ₪.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-08-14T10:24:48+03:00