חובת קרן פנסיה ליידע את עמיתיה בדבר האפשרות לקבל קצבת זקנה ולהמשיך לעבוד

אין חובה על קרן פנסיה ליידע את עמיתיה אשר הגיעו לגיל פרישה כי באפשרותם להתחיל לקבל קצבת זקנה מהנתבעת במקביל להמשך עבודתם.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-06-13T12:55:54+00:00