חובת ההורה המשמורן במקרה של קטין המסרב לקשר עם ההורה האחר

כפי שכאשר ילד מבקש לסכן את עצמו, מחובתו של ההורה, למנוע סיכון זה, כך אף כאשר ילד מבקש שלא להיות בקשר עם מי מהוריו הרי שטובת הילד מחייבת את ההורה האחר לאכוף על הילד, תוך שימוש בסמכותו ההורית, להיות בקשר ולנהוג בדרך ארץ עם ההורה האחר. בהמשך לכך במקרה הנדון חייב ביהמ"ש למשפחה אם משמורנית להעביר לקטין מסר חד, חלק וברור כי היא תומכת בחידוש הקשר בינו לבין האב, ואף מעוניינת בו.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-01-09T11:25:06+03:00