זניחת הסכם ממון שנחתם בין ידועים בציבור

בין ידועים בציבור נחתם הסכם הקובע כי המבקשת תמסור ייפוי כוח בלתי חוזר להעברת מחצית מהזכויות בדירה, שנרכשה על ידה ורשומה על שמה, על שם המנוח, ואילו המנוח ישתתף בתשלומי המשכנתא. בסופו של דבר שני המרכיבים של ההסכם לא קוימו במשך תקופה של קרוב לעשור. אליבא דבית המשפט העליון, בנסיבות אלה המסקנה המתחייבת היא של זניחת ההסכם.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-12-06T12:06:58+03:00