זימון בורר לעדות בפני ביהמ"ש למשפחה

באופן יוצא דופן ביהמ"ש למשפחה קיבל בקשה לזימון בורר שנטען כנגדו לניגוד עניינים לעדות בפני ביהמ"ש. נקבע כי הבורר, בהתעלמותו מהחלטות שיפוטיות למסור את עמדתו ביחס לטענות כנגדו, הכתיב התנהלות דיונית שמצריכה את זימונו לעדות לשם גילוי האמת ועשיית משפט צדק.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2018-11-08T11:52:51+03:00