זיכוי עבריין מין מהפרת צו פיקוח האוסר עליו התחברות עם קטינים – מעשיו אינם עולים בגדר "התחברות"

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו 5 עבירות של הפרת צו פיקוח לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. נטען כי בשלוש הזדמנויות שונות הפר הנאשם את איסור ההתחברות עם קטינים שהוטל עליו  ובנוסף הפר, פעמיים, את חובת שיתוף הפעולה עם קצין הפיקוח.

ב"כ הנאשם טענה כי שני האירועים בהם תואר הנאשם כמי ששוחח עם קטינים, אינם מהווים הפרה של צו הפיקוח שכן הם אינם לא עולים בגדר "התחברות". נטען כי יש להבדיל בין איסור "יצירת קשר" לבין "איסור התחברות" וכי הנאשם אולי יצר קשר, אך לא "התחבר" מפני שהשיחות היו קצרות, תוך כדי הליכה. עוד נטען כי פרשנות של שיחה שארכה מספר שניות כהפרת איסור התחברות, הינה פרשנות קיצונית ומחמירה היוצרת קושי רב וכי אין להכריע בפלילי על פי פרשנות זו. בנוסף נטען כי במסגרת צו הפיקוח הוטל על הנאשם איסור "יצירת קשר עם נפגעי העבירה" וכן "איסור התחברות עם קטינים" כאשר למעשה המדובר באיסורים שונים, גם על פי לשון האיסור וגם על פי התכלית ולכן אין לפרשם כאיסורים זהים, שכן, האיסור שהוטל על הנאשם, בהתייחס לנפגעי העבירה הינו חמור יותר, מאשר עם קטינים שלא נפגעו ממנו. באשר לאישומים בנוגע לאי שיתוף הפעולה עם קצין הפיקוח, טענה ההגנה לזוטי דברים.

בית המשפט קיבל את טענות ההגנה וזיכה את הנאשם מהמיוחס לו בכתב האישום.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2019-03-12T11:44:17+02:00