התשובה לשאלות ההבהרה קבעה שיטת תמחור שונה לגמרי והמכרז בוטל

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים לבטל מכרז לאחר שהתברר כי תשובת המזמינה לשאלות ההבהרה יצרה שיטת תמחור שונה מזו שנקבעה במסמכי המכרז. נקבע כי שאלות הבהרה, כשמן כן הן; הן נועדו להבהיר תנאי המכרז ולתקן טעויות שנפלו בו. הליך ההבהרות אינו מיועד לשנות את תנאי המכרז.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-07-02T12:11:29+03:00