השגה על שומה שהוצאה לפני 17 שנה

בית המשפט העליון אפשר לנישום ששהה בחו"ל במהלך השנים האחרונות להגיש השגה על שומה שהוצאה לו בשנת 2003 וזאת למרות שהנישום לא עדכן את רשויות המס בדבר עזיבתו את הארץ. במסגרת החלטתו התחשב בית המשפט העליון בכך שתיק השומה של הנישום בוער, באופן שאינו מאפשר לברר מה היו הפעולות שננקטו על ידי רשויות המס. בית המשפט הוסיף כי אכן, ביעור התיק מקשה על בירור העניין, אולם, בהינתן שהאחריות לביעור התיק אינה מוטלת על הנישום אלא על רשויות המס, הרי הנזק הראייתי שנגרם נופל, אם כך, לפתחן של הרשויות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-11-19T09:59:48+02:00