הרחבת זכות התחלוף של מבטח הניזוק גם כלפי בן משפחה

סעיף 62(ד) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע כי זכות התחלוף של מבטח הניזוק כלפי המזיק נשללת כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה וכשניזוק סביר לא היה תובע מהמזיק פיצוי או שיפוי מחמת קרבה משפחתית. כעת קובע בית המשפט העליון כי סעיף זה אינו שולל ממבטח הניזוק זכות תחלוף כלפי מבטח המזיק שהוא קרוב משפחה של הניזוק.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-11-19T10:59:57+02:00